Kadaň s.r.o.
Pohranice 458
951 02 Pohranice
tel.: 037 / 787 19 42
kadan@kadan.sk
      sk | en
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
??Ăşvod
???Bazénová chémia
???NanotechnolĂłgia
???Silikagel
???Novinky
Skip Navigation Links
 Nifsil
Is a selective composite inorganic sorbent based on nickel hexacyanoferrate as an active component embedded in silica gel matrix, suitable for caesium separation and aplicable in liquid radioactive waste treatment ...
 Bikof
Koagulant k úprave pitnej, bazénovej, priemyselnej a odpadovej vody. Odstraňuje koloidné ?astice, suspendované minerálne látky, tuky a oleje, fosfáty, riasy ...
Spolo?nos? Kadaň
Spolo?nos? Kadaň p?sobí na slovenskom trhu od roku 1992, hlavne v oblasti mechanochémie. Podnikate?ská ?innos? spo?íva v aplikovaní novych technológií do praxe. D?le?itou sú?as?ou pri vyvoji je vedecky vyskum a jeho praktická realizácia.
VIDEO : Pozrite si reportá? televízie TA3
 Cheiron
ú?inny prostriedok proti vodnému kameňu s opakovanym pou?itím - teraz v novom ?ate ...
www.shopping-park.sk   www.skolboz.sk Created by Tittus
spoločnosť Kadaň
Nenecháva chladnou ani vedu, už niekoľko rokov úspešne spolupracuje s katedrou Anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
 viac informácií
Geo counter